Metro İstanbul
Metro İstanbul

Faaliyet Raporu

2022_faaliyet

2022 Faaliyet Raporuna buradan erişebilirsiniz.

2021 faaliyet rapor

2021 Faaliyet Raporuna buradan erişebilirsiniz.

2020_faaliyet_raporu

2020 Faaliyet Raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

2019 faaliyet raporu

2019 Faaliyet Raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

2018-faaliyet-raporu

2018 Faaliyet Raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

2017 faaliyet raporu

2017 Faaliyet Raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

2016 faaliyet raporu

2016 Faaliyet Raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

2015 faaliyet raporu

2015 Faaliyet Raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

2014 faaliyet raporu

2014 Faaliyet Raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

2013 faaliyet raporu

2013 Faaliyet Raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

2012 faaliyet raporu

2012 Faaliyet Raporuna buradan erişebilirsiniz.