Metro İstanbul
Metro İstanbul

AR-GE Ve Teknoloji

AR-GE Ve Teknoloji

Tecrübe ve tasarım gücüyle yeni ve yerli teknoloji geliştirme anlayışını benimseyen Metro İstanbul; araştırma - geliştirme, tasarım ve inovasyon çalışmalarına ayrı bir önem ve değer vermektedir.

Bu doğrultuda yeni ürün, araç ve parça üretmek; yeni proses ve sistemler ortaya koymak ve var olan sistemleri daha da geliştirmek isteyen Metro İstanbul, mevcut bilgi ve birikimiyle sistematik olarak çalışmalarına ve yatırımlarına devam etmektedir.

Yerlileştirme Projeleri

Metro İstanbul’un raylı sistemlere ve taşıtlara ait ekipman ve parçaların yerlileştirme projeleriyle başlayan Ar-Ge faaliyetleri, Türkiye’nin ilk tramvay projesi olan İTA 2000 (1. Nesil Yerli Araç) projesi ile devam etmiştir. Metro İstanbul Ar-Ge tasarım kapasitesini, bilgi - birikimini ve teknolojik altyapısını yerli tramvay projeleri ve sürekli geliştirme konsepti ile daha ileri bir düzeye taşımıştır.

Yerli Raylı Araç Üretimi

Yerli araç tasarlama ve üretme fikri çerçevesinde insan ve altyapı yatırımlarını arttıran Metro İstanbul, bu süreç içerisinde ürettiği prototip ve araçlar ile bu alanda yapabilirlik konusunda güven kazanmıştır.

Türkiye’nin ilk yerli tramvay aracı olma özelliği taşıyan İTA 2000 (1. Nesil Yerli Araç) modelinin üretimi ile başlayan yerli tramvay projeleri, bugüne kadar gelişerek ve büyüyerek devam etmiştir. Bu süreçte yetişen uzman ve yetkin insan kaynağı ile işletmenin, bakım birimlerinin ve yolcuların ihtiyaç ve beklentileri de analiz edilerek araç tasarımlarına aktarılmış, İTA 2004 (2. Nesil Yerli Araç) ve İTA 2009 (3. Nesil Yerli Araç) tramvay prototip modelleri üretilmiştir.

Hem işletme hizmeti hem de teknik hizmet veren Metro İstanbul tarafından elde edilen bu geniş tecrübe, yeni ürün tasarımlarında markaya büyük bir avantaj sağlamaktadır.

Yeni Nesil Yerli Tramvaylar

Metro İstanbul, bünyesindeki uzman ve birikimli insan kaynağını kullanarak kendi işletmesinin araç ihtiyacını karşılamayı, öncelikli hedef olarak belirlemiştir. İstanbul’un karakteristik şehir yapısını ve dokusunu tasarım diline taşıyan Metro İstanbul; Avrupa normları ile yerel işletme ve yolculuk karakterine uygun, modern ve güvenilir, ekonomik maliyetlerde, rekabetçi ve pazarlanabilir, mümkün olduğu ölçüde yerli yan sanayi imkânlarını kullanarak yüksek tabanlı tramvay araçlarını ülke sınırları içerisinde üretmeyi planlamaktadır.

Metro İstanbul, kendi işletmelerinde üretilen ve güvenirliği ispatlanmış yerli tramvay araçlarıyla, öncelikle İstanbul’un araç ihtiyacını karşılamayı amaçlamaktadır. Bu araçları Türkiye’de ve yakın ülkelerde pazarlanabilir bir ürüne dönüştürmek de Metro İstanbul’un nihai amacıdır. Ayrıca, yerlileştirme kapsamında yerli kent içi ulaşım aracı üretimini destekleyebilecek bir sanayi oluşmasına öncülük etmek ve yerli raylı ulaşım araçlarının üretimini sürdürülebilir kılmak da Metro İstanbul’un geleceğe yönelik hedefleri arasında yer almaktadır.

Yerli tramvay üretim projesinin temel hedefleri, aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır:

 • Raylı sistemlerde teknolojik yetkinlik kazanarak yurt dışına bağımlılığı azaltmak,
 • İstanbul’un kendi araç ihtiyacını karşılamak,
 • Daha ekonomik araç sağlamak,
 • İstanbul’un taleplerine ve profiline en uygun aracı üretmek,
 • Demiryolu sektörünün ihtiyacı olan nitelikli ve uzman insan kaynağını yetiştirmek,
 • Akademik ve bilimsel çalışmalar ile demiryolu teknolojilerinde bilgi ve tecrübeyi geliştirmek,
 • Güçlü bir yerli demiryolu yan sanayi ve tedarikçi zinciri oluşturmak,
 • Araç üretici kimliğine sahip bir firma olarak yüksek marka değeri kazanmak.

PROJELER

Devam Eden Yerlileştirme Projeleri:

 • Raylı Sistem Aracı Kontrol Sistemi ve Yazılımı,
 • Sinyalizasyon Projesi,
 • Mevcut Araçların Yedek Parçalarını Yerlileştirme Projesi,
 • MİLRES’te (Milli Rüzgâr Enerji Sistemi) Güç Elektroniği,
 • Raylı Sistem Altyapılarını Yerlileştirme,
 • Yürüyen Merdiven Basamak Zinciri,
 • Atölye Ekipmanları Yerlileştirme,
 • Otomatik Makas Sistemleri Yerlileştirme,