Metro İstanbul
Metro İstanbul

Metro Etik Hattı

Metro Etik Hattı

Metro İstanbul çalışanlarının iç ve dış paydaşları ile etkileşimlerinde uyması gereken etik davranış ilkeleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin etik ilkeleri esas alınarak belirlenmiştir. Metro İstanbul çalışanları ve Metro İstanbul çatısı altında hizmet veren tüm görevliler, bu çerçevede etik kurallara uyma ve uyulması konusunda yönlendirici olma sorumluluğunu üstlenir.

Metro İstanbul, paydaşlarıyla olan ilişkilerinde adil, güvenilir, insana ve çevreye duyarlı, çözümcü, çevik, şeffaf, etik, katılımcı, kapsayıcı, alanında uzman, liyakat sahibi, güler yüzlü ve saygılı olma temel değerlerini benimsemiştir.

Metro İstanbul, faaliyetlerini yürütürken, ilgili mevzuata, sözleşmelerden doğan taahhütlerine uymakta ve aşağıda belirtilen “Etik İlkeleri” çerçevesinde hareket etmektedir:

 • Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci,
 • Halka hizmet bilinci
 • Hizmet standartlarına uyma
 • Amaç ve misyona bağlılık
 • Dürüstlük ve tarafsızlık
 • Saygınlık ve güven
 • Nezaket ve saygı
 • Yetkili makamlara bildirim
 • Çıkar çatışmasından kaçınma
 • Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
 • Hediye kabul etmeme ve vermeme
 • Bilgi ve belgelerin muhafazası ile gizliliğinin sağlanması
 • Savurganlıktan kaçınma
 • Saydamlık ve katılımcılık
 • Sosyal sorumluluk ve çevreye saygı

Mesleki etik, hizmetin merkezinde yer almalıdır. Mesleğin temel değerlerini, etik ilkelerini ve etik standartlarını ifade etme yükümlülüğü vardır. Kurallar, mesleki işlevlerine, çalıştıkları ortamlara veya hizmet ettikleri nüfusa bakılmaksızın tüm çalışanlar için geçerlidir.

Etik standartlar, tüm Metro İstanbul çalışanlarının mesleki faaliyetleri ile ilgilidir ve bu standartlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Paydaşlara karşı etik sorumluluklar
 • Meslektaşlarına karşı etik sorumluluklar
 • Uygulama ortamlarındaki etik sorumluluklar
 • Profesyoneller olarak etik sorumluluklar
 • Toplumun geri kalanına yönelik etik sorumluluklar

Etik Davranış İlkeleri’nin ihlal edildiğine dair şikâyet ve bildirimleri soruşturmak ve çözüm geliştirmek Etik Kurulunun sorumluluğu altındadır. Etik Kurulu, çalışanların veya üçüncü şahısların başvurularını saklı tutar. İnceleme ve soruşturma çalışmaları Etik Kurulu üyeleri tarafından gizlilik içinde yürütülür. Etik Davranış İlkeleri ile ilgili başvuruların yapılabilmesi için farklı iletişim kanalları oluşturulmuştur.

Etik başvurusu yapmak için tıklayınız.