Metro İstanbul
Metro İstanbul

Misyon & Vizyon

Misyon & Vizyon

Misyon 
İstanbul'da kent içi hareketliliğin omurgasını oluşturan, çevreci, konforlu, dakik, eğlenceli, teknolojik ve ekonomik ulaşım çözümleri sunarak, şehrin cazibesini ve yaşam kalitesini yükseltmek.

Vizyon
İstanbulluların en çok tercih ettiği taşıt olmak ve raylı sistemler alanındaki birikimimiz ile sektörün gelişimine liderlik etmek.

Misyon Beyanı
Raylı sistem işletmecilik hizmetinin yanı sıra proje üreticisi ve uygulayıcısı bir şirket olarak geliştirdiğimiz teknolojiler ile sektöre yön vermeyi amaçlamaktayız. Misyon beyanımız ana hatları ile aşağıdaki bileşenlere sahiptir.

Kent içi hareketliliği ve yaşam kalitesini geliştirmek/ artırmak: Metro İstanbul, sürdürülebilir ve dayanıklı bir gelecek için İstanbul'un eşsiz coğrafyası ve tarihi değerleriyle uyumlu, güvenli, entegre, erişilebilir ve ödenebilir hareketlilik seçeneklerinden oluşan karma bir yapı sunan, insan ve çevre odaklı, yenilikçi ve kapsayıcı bir ulaşım sistemi sunmaktadır. İstanbullulara metro alanlarında sanatın farklı dallarına ait eserler sunmayı ve keyifli etkinliklere ev sahipliği yaparak metro alanlarını kültür-sanat kavşakları haline getirmeyi hedefleyen Metro İstanbul, şehrin yaşam kalitesini artırırken metro alanlarını da şehrin cazibe merkezlerinden biri olarak konumlandırmaktadır.

Yaşamı sürdürülebilir kılmak: Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için en çevreci ulaşım türü olan raylı sistemlerin yaygınlaşması tüm dünyada gelişmişlik göstergelerinden biridir. Bu doğrultuda, dünyanın sayılı metropollerinden biri olan İstanbul’da trafikteki kara yolu taşıtlarının sayısını azaltarak metro ve tramvayları ulaşımın omurgası konumuna getirmek İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) ulaşım vizyonunda yer almaktadır. İşletmesini yaptığımız hatlarımızda erişilebilirlik ve kapsayıcılığı her zaman ön planda tutarken, sürdürülebilir bir gelecek için kısıtlı kaynakların etkin kullanımına önem vermekteyiz.

Teknoloji üretmek: Metro İstanbul, 33 yıllık işletmecilik tecrübesinin yanı sıra 23 yıllık proje deneyimine sahip bir şirkettir. Teknolojiyi sadece kullanan değil aynı zamanda üreten bir şirket olarak işletmecilik deneyimimizden edindiğimiz bilgi birikimi sayesinde sektörün ihtiyaçlarını bilmekte ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda çevik yaklaşımlarla, çözüm odaklı projeler geliştirmekteyiz. Sektörde yerlileşmeyi sağlayarak dışa bağımlılığı azaltırken hem zamandan hem de paradan tasarruf sağlamaktayız. 

Sektöre yön vermek: Metro İstanbul, işletmecilik ve bakım-onarımdan gelen bilgi ve tecrübesini kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla paylaşmayı, ulaştırma sektörünün ve özellikle raylı sistemlerin en karmaşık problemlerine entegre, uygulanabilir, yönetilebilir ve sürdürülebilir çözümler üretir.

Ar-Ge ve tasarım çalışmaları ile son teknoloji ürün ve hizmetleri üreten ve kullanan Metro İstanbul, sektörün gelişimine katkı sağlamakta, Türkiye’nin gurur duyduğu kent içi raylı sistemler alanında dünyanın önde gelen işletmecilerinden ve proje üreten mühendislik şirketlerinden biri konumundadır.