Metro İstanbul
Metro İstanbul

İş Sağlığı Ve Güvenliği

İş Sağlığı Ve Güvenliği

Metro İstanbul, sürdürülebilir büyüme içerisinde risk yönetimi faaliyetini özenle yerine getirmek üzere, faaliyetlerini bir plan içerisinde yürütür. Bu büyüme ile birlikte çalışanlarını, yolcularını, yüklenici firma personellerinin emniyetini düşünerek kazaların azaltılması yönünde sisteme katılımlarını sağlayan bir yol izler. Tüm süreçlerde proaktif bir yaklaşım sergilenerek iş kazaların önlenmesi, acil durumlarda sürekli iletişimin sağlanması ve sürekli iyileştirme ilkeleri hedef alınarak ulusal ve uluslararası mevzuat doğrultusunda iş güvenliği faaliyetlerini yürütür.

Metro İstanbul, faaliyet alanlarında çalışma yapacak yüklenici firmalar, çalışmaya başlamadan önce planlama ofisi ile irtibata geçmelidir.
   
Metro İstanbul, Sistem Emniyet İSG ve Çevre Protokolü ‘nün her nüshası kaşelenip şirket yetkilisi tarafından imzalanır, LS0249 Çalışma Bazlı İSG Poz Listesindeki eğitim, evrak, ekipman ve KKD gereklilikleri dikkate alınır.