Metro İstanbul
Metro İstanbul

Yolculuk Kuralları

Yolculuk Kuralları

Yolcularımızdan Beklentilerimiz

Yolcu Hakları Bildirgesi’nde belirlenen kalite ve standartlarda toplu taşımacılık hizmeti sunmayı hedefleyen Metro İstanbul, bu hedefine ulaşabilmek için kent içi raylı sistemleri kullanan yolcularından aşağıdaki uyarıları dikkate almasını bekler.

 • 6 yaşından küçük çocuklar dışında tüm yolcularımızın seyahatleri sırasında elektronik bilet veya kart kullanmaları, görevlilerin talebi halinde seyahat kartlarını göstermeleri zorunludur.
 • Şahsi kullanıma özel kartların (mavi kart, indirimli, ücretsiz, öğrenci vb.) 3. kişiler tarafından kullanılması durumunda görevlilerin karta el koyma yetkisi vardır.
 • İstasyon ve araçlarda çöp atmak yasaktır. Çöplerinizi çöp kutularına atınız.
 • 4207 sayılı kanun uyarınca toplu taşıma araçları, istasyonlar ve bunlara ait tüm bekleme alanlarında tütün, tütün mamulleri ve tütün taklidi yapan elektronik sigara benzeri cihazların kullanımı yasaktır.
 • Görevlilere ve diğer yolculara karşı sorumlu ve saygılı şekilde davranılması, yolculuk kuralları ve görevlilerin talimatlarına uyulması zorunludur.
 • İstasyon ve araçlarda yüksek sesle konuşulması, müzik çalan cihazların diğer yolcuları rahatsız edecek şekilde yüksek sesle kullanılması yasaktır.
 • Amatör fotoğraf ve video çekimleri için izin zorunluluğu bulunmamakla birlikte; ticari amaçlar, eğitim çalışmaları ve tanıtım çalışmaları için bir koreografi ya da senaryo içeren, süreklilik arz eden çekimler yapılması, girişine izin verilmeyen alanların fotoğraflanması ya da videoya çekilmesi yasaktır. Bu durumlarda görevlilerin uyarı ve talimatlarına uyulması zorunludur.
 • İstasyon ve araçlara her türlü yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeler ve akıcı, kokulu veya dağılma ihtimali bulunan yükler ile giriş yasaktır. İzinsiz olarak bu şekilde yapılacak girişlerde ortaya çıkacak olumsuz durumlara sebep olan yolcular hakkında idari işlem yapılacaktır.
 • İstasyon ve araçlarda meydana gelen her türlü hasar veya acil temizlik ihtiyacı en yakın görevli personele bildirilmelidir.
 • Araçlarımıza 30 kg'dan ağır veya 120x50x60 cm'den büyük yükle binmek yasaktır. Bu sınırlar içerisinde kalsa dahi, 1 adetten fazla valiz ya da yük ile yolculuk yapmak isteyen yolcularımız, 07.00-09.00 ve 17.00-20.00 aralığındaki saatler dışında fazladan 1 yolculuk ücreti ödeyerek seyahat edebilirler.
 • Yolcuların istasyona girişleri mutlaka turnike ve kontrol noktalarından yapılmalıdır. Kaçak giriş yaptığı tespit edilen kişiler hakkında idari işlem yapılır.  "Girilmez" levhası bulunan alanlara izinsiz girmek kesinlikle yasaktır.
 • İstasyon ve araçlarda karşılaşılabilecek acil durumların (şüpheli paket, acil sağlık sorunu, ray hattına düşme, yangın, taciz, saldırı vb.) istasyon ve araçlarda bulunan diafonlar aracılığı ile ya da birebir en yakın görevliye bildirilmesi gerekmektedir.
 • İstasyon ve araçlarda karşılaşılabilecek acil durumlarda görevliye ulaşılamaması halinde acil durum müdahale ekipmanları (yangın söndürme tüpü, tren acil durdurma kolu/butonu, yangın ihbar butonu) kullanılmalıdır. Bu ekipmanların gereksiz yere kullanımı halinde idari işlem yapılacaktır.
 • Yolcularımız katlanabilir tek kişilik bisikletler ile işletme saatleri içerisinde her gün, standart katlanmayan tek kişilik bisikletler ile hafta içi 07.00-09.00 / 17.00-20.00 saatleri dışında yolculuk edebilirler. Hafta sonları ise zaman sınırı olmaksızın işletme saatleri içerisinde ekstra ücret ödemeden yolculuk yapabilirler.
  Ayrıca; bisikletli yolcularımız “yaşlı, engelli, hamile ve çocuklu yolcularımıza” öncelik vermek kaydıyla asansörleri kapasiteleri dahilinde kullanabilirler. Araç içerisinde konumlandırılacağı uygun alanlar bulunmaması ve istasyon içerisinde yaya sirkülasyonuna olumsuz etkisi nedeniyle iki kişilik bisikletleri sisteme kabul etmemekteyiz.

 • İstasyon ve araç içlerinde paten, kaykay, hoverboard, bisiklet, scooter, elektrikli scooter, ginger benzeri araçları kullanmak yasaktır. Bu araçlar elde taşınmalı veya üzerine binilmeden kullanıcı yanında hareket ettirilmelidir.
 • İstasyon ve araçlara aşağıdaki kriterlere uyulması şartı ile 07.00-10.00 ve 16.00-20.00 saatleri dışındaki saatlerde evcil hayvanlar ile seyahate müsaade edilmektedir:
 • Köpek Türleri:
  • Engellilere refakat eden rehber köpekler,
   • Görevlilerin talebi halinde, rehber köpek ile seyahat etmek isteyen kişinin Engelli Kartı ve köpeğe ait Rehber Köpek Kartı gösterilmek zorundadır.
   • Rehber köpekler, sisteme girişine izin verilen tüm köpekler gibi uzunluğu 50 cm.’yi geçmeyecek tasması takılı olarak sahibi tarafından kontrol altında seyahat edebilecektir. Köpek sahibinin engelli kartını ibraz etmesi halinde bu köpekler için ağızlık zorunluğu bulunmamaktadır.
   • Rehber köpekler saat sınırlaması olmadan seyahat edebilirler.
  • Küçük köpekler,
   • 50 cm.’yi geçmeyecek tasması takılı şekilde ve kucakta taşınmak şartıyla, saat sınırı ve ağızlık zorunluluğu olmaksızın seyahat edebilirler.  (küçük ırk olarak ifade edilen, ağırlığı 5 kg'ı geçmeyen ve tek el ile kucakta taşınabilecek büyüklükteki köpekler küçük köpek tanımına girmektedir.)
  • Orta Boy ve Büyük köpekler,
   • Refakatçi ve küçük boy olarak tanımlananlar dışındaki köpekler, 50 cm. uzunluğu geçmeyen tasması ve ağızlığı yolculuk boyunca kesinlikle çıkartılmamak şartı ile 07.00-10.00 ve 16.00-20.00 saatleri dışındaki saatlerde seyahat edebilirler. 
  • Orta ve büyük boy köpekler kafeste ya da kafes dışında araç içerisinde koridorları kapatmayacak şekilde zeminde ve sahibinin yanında bulunacaktır. Küçük köpekler ise yolculuk süresince sahibinin kucağında taşınmalıdır.
  • Kafeslerin hiçbir şekilde koltuklara konulmasına ve köpeklerin koltuklara oturtulmasına izin verilmeyecektir.
  • Metro İstanbul, normalin üzerinde yolcu yoğunluğu yaşanan durumlarda kafes içerisinde dahi olsa köpeklerin sisteme girişini kısıtlama hakkında sahiptir.
  • Bir yolcu yanında ancak bir köpek ile yolculuk edebilir, birden fazla köpek ile girişe izin verilmeyecektir.
  • İşletme tarafından belirlenmiş ve iletişim kanalları aracılığı duyurulmuş olan “Köpekle Seyahat Kuralları”na aykırı davranışlar halinde, köpek sahipleri hakkında Türk Borçlar Kanunu 67-68. Maddeleri ve Türk Ceza Kanunu 177. Maddesi uyarınca gerekli yasal girişimlerde bulunulacaktır.
  • Ayrıca; 3. Şahıslar, ekipmanlar ve kullanım alanlarının uğradığı her türlü zararın tazmininden ve hayvanların sebep olacağı kirliliğin (dışkı, idrar vb.) temizlenmesinden köpek sahipleri sorumlu olacaktır.
  • Diğer Hayvanlar:
   • Tüm kedi türlerinin sadece özel olarak hayvan taşımak için tasarlanmış çanta (kedi çantaları), sepet veya kafesle taşınmak şartıyla seyahatine izin verilecektir. Okul çantası, pazar çantası, spor sırt çantaları, malzeme kutuları, koliler, el çantaları ve benzeri malzemeler ile taşımaya izin verilmeyecektir. Yukarıda belirtilen koşullarda taşınmayan kedilerin tasmasıyla ve kucakta taşınsa dahi seyahatine izin verilmeyecektir.
   • Kafeste taşınmak koşulu ile küçük evcil kuş türlerinin (bülbül, kanarya vb.) seyahatine izin verilecektir.
   • Herhangi bir şekilde serbest kaldığında diğer yolculara zarar verebilecek; yırtıcı ve zehirli hayvanlar, sürüngen türleri, eklem bacaklı hayvanlar, böcekler, primatlar, yabani kuş türleri ile çiftlik hayvanları bu kapsam dışındadır. Bu hayvanların hiçbir şekilde istasyon ve araçlara girişlerine izin verilmemektedir. Bu tür hayvanlar ile izinsiz girişler sonrası oluşabilecek olumsuzluklardan hayvanın girişini yapan kişiler sorumlu tutularak idari işlem uygulanacaktır.
 • Can güvenliğiniz için peronlarda bulunan sarı çizgiyi geçmeyiniz.
 • İstasyon ve araçlarda her türlü müzik yayını ya da canlı müzik çalınması izne tabidir.
 • İstasyon ve araçlarda dilencilik ve seyyar satıcılık yapmak yasaktır.
 • İstasyon ve araçlarda ürün tanıtımı yapmak, tanıtım amaçlı etiket ya da afiş asmak yasaktır.
 • Güvenlik görevlilerinin 5188 sayılı kanunun verdiği yetki ile bu kişileri istasyon ve araçlara almama, sistemden uzaklaştırma ve kolluk kuvvetleri gelene kadar uzaklaşmasını engelleme yetkisi bulunmaktadır.
 • Araç içlerinde diğer yolcuları rahatsız edecek (ısıtılmış ve koku yayan), dökülme ya da düşme durumunda kirliliğe sebep olabilecek (su harici içecekler, dondurma vb.) her türlü yiyecek, içecek maddesi tüketmek yasaktır.
 • Sırt çantası ile yolculuk yapan yolcularımızın diğer yolcuları rahatsız etmemek için araç içinde sırt çantalarını elde ve ayak hizasında taşımaları gerekmektedir.
 • Oturma alanlarında size ayrılmış olan koltuktan daha fazla alanı işgal ederek diğer yolcuların oturmasına ve rahat bir yolculuk yapmasına engel olmayınız.
 • Koltuklara ayak uzatmak ve üzerine basmak yasaktır.
 • Araçlarımızın baş taraflarında bulunan alanların üzerine oturmak ve yük koyarak bu alanlara erişimi engellemek yasaktır.
 • Makinist kabin kapılarının arkasına valiz, yük vb. koyarak ya da yaslanarak açılmasına engel olmak yasaktır.
 • Bebek arabası, tekerlekli sandalye ve bisiklet ile seyahat eden yolcularımızın, kendilerinin ve diğer yolcuların güvenliği için yürüyen merdivenleri kullanmaları yasaktır. Bu yolcularımızın yürüyen merdivenler yerine asansörleri kullanmaları, asansör bulunmayan ya da asansörün hizmet dışı olduğu durumlarda görevlilerden bilgi almaları gerekmektedir.
 • İstasyonlarda bulunan asansörler ve Peron Ayırıcı Kapı Sistemleri ile araç kapılarını açılması için zorlamak yasaktır.
 • Can güvenliğiniz için istasyonlarda bulunan bariyerlerin üzerine çıkmak, yaslanmak ve bu alanların üzerinden ray hattına sarkmak yasaktır.
 • Araç içlerinde seyahat esnasında tutamaklardan tutununuz.
 • Valiz, bagaj, çanta vb. yükleri koltukların üzerine ve koltuk aralarına koyarak diğer yolcuların oturmasına engel olmayınız.
 • Öncelikli yolcu grubu (hamile, engelli, yaşlı, bebekli ve gaziler) için ayrılmış alanları boş bırakınız veya ihtiyaç halinde yer veriniz.
 • Asansörlerin kullanımında bebek arabalı, tekerlekli sandalyeli, hamile, yaşlı ve engelli yolculara öncelik tanıyınız.
 • Seyahatiniz süresince özel eşya ve çantalarınıza dikkat ediniz. Kayıp durumunda 153 numaralı çağrı merkezimiz ile irtibata geçiniz. İstasyon ve araçlarda bulunan sahipsiz paket ve çantalar için kolluk kuvvetleri bilgilendirilerek şüpheli paket uygulaması yapılacağını unutmayınız.
 • Can güvenliğiniz için enerjili alanlara giriş yapmak yasaktır. Enerjili alanlara girmek hayati tehlikeye yol açar!
 • Klimalı araçlarda camları açmayınız.
 • Yürüyen merdiven ve bantlarda küçük çocukların elinden tutunuz. Çocuklarınızın güvenliği için istasyonlarda kendi başlarına dolaşmalarına izin vermeyiniz.
 • Yürüyen merdiven ve bantlarda yaşlı kişilerin koluna girerek yardımcı olunuz.
 • Yürüyen merdiven ve bantlarda el bandını tutarak yolculuk ediniz.
 • Yürüyen merdiven ve bantlarda küçük köpeklerin kucakta taşınması zorunludur.
 • Kişisel güvenliğiniz için yürüyen merdiven ve bantlarda uzun elbise, atkı, sivri topuklu ayakkabı, terlik, şemsiye gibi sıkışabilecek eşyalarınıza dikkat ediniz.
 • Yürüyen merdiven ve bantlarda sol tarafı yürüyenler için boş bırakınız.
 • Yürüyen merdivenler, bantlar, asansörler ve araç içinde belirlenmiş oturma yerleri dışındaki yerlere oturmak yasaktır.
 • Yürüyen merdiven ve bantların kenarlarına oturmak yasaktır.
 • Yürüyen merdivenler, bantlar ve sabit merdivenlerde koşmak yasaktır.
 • Yürüyen merdiven bantların hareket yönünün tersinde yolculuk etmek yasaktır.
 • Araçlara binerken ve araçlardan inerken peron ile araç arasındaki boşluğa dikkat ediniz.
 • Araçlara binerken ve araçlardan inerken peron ile araç arasındaki boşluğa dikkat ediniz.
 • Kapı kapanma sesinden sonra araçlara binmeye ve araçlardan inmeye çalışmayınız.
 • Kapılar kapanırken asansöre binmeye ve inmeye çalışmayınız.
 • Araç içlerinde kapıların açılıp kapanması esnasında elbise, çanta vb eşyalarınıza ve ellerinize dikkat ediniz.
 • İstasyonlarda bulunan Peron Ayırıcı Kapılar ve Asansörlerin kapıları açılıp kapanırken elbise, çanta vb. eşyalarınızın ve ellerinizin sıkışmamasına dikkat ediniz.
 • Vagon aralarında bulunan kuplaj üzerinden geçmek, üzerine çıkmak ve burada yolculuk etmek yasaktır.
 • İstasyon ve araçlara yük taşıma amacı ile kullanılan her türlü el arabası ile girmek yasaktır.
 • Can güvenliğiniz için araç kapılarına, peronlarda bulunan paks kapılarına ve asansör kapılarına yaslanmak yasaktır.
 • Teleferik kabinine belirtilen sayıdan daha fazla kişi binemez.
 • Asansör kabinine belirtilen sayıdan daha fazla kişi binemez.
 • Bebek arabasını yürüyen merdivende kullanmak durumunda kalmanız halinde lütfen gidiş yönüne göre düz olarak tutunuz.
 • Araç camlarından dışarı herhangi bir madde atmak yasaktır.
 • Araç camlarından dışarı el, kol gibi vücut uzuvlarınızı çıkartmak yasaktır.
 • Can güvenliğiniz için ray hattına inmeyiniz. Ray hattına girmek hayati tehlikeye yol açar!
 • Çöp kutuları, saksılar ve yerlere izmarit atmak yasaktır.
 • Can güvenliğiniz için istasyon girişleri ve peronlarda bulunan üst örtülere tırmanmak ve üzerine çıkmak yasaktır.
 • Yetkili personel haricinde sürücü kabinine girmek yasaktır.
 • Lütfen kapı önlerinde beklemeyiniz, aracın orta kısımlarına doğru ilerleyiniz. Araç içerisinde kapı bölgesinde ve peronda kapıyı ortalayacak şekilde beklemeniz, iniş biniş sirkülasyonunu etkileyerek seferlerin zamanında yapılmasına olumsuz etkide bulunmaktadır.