Metro İstanbul
Metro İstanbul
  • Yayın Tarihi
    15.09.2023
  • Paylaş

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Yönetim Kurulumuzun  08.09.2023 tarih 2023/162 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 14. Maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 26.09.2023 Salı günü Saat 12.30’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.


Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

GÜNDEM
1-  Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2- TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
3- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının yeniden belirlenmesi, 
4- Dilek, temenniler ve kapanış.  

Tüm Haberler
Acı Kaybımız
Acı Kaybımız

Genel Müdürümüz Sayın Dr. Özgür Soy'un kıymetli annesi Muzaffer Soy'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.Cenazesi 16 Eylül Cumartesi günü ikindi ...

devamı