Metro İstanbul
Metro İstanbul
  • Yayın Tarihi
    19.01.2024
  • Paylaş

Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Yönetim Kurulumuzun 11.01.2024 tarih 2024/07 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 14. Maddesi gereğince Olağan Genel Kurul Toplantısı, 20.02.2024 Salı günü saat 09.30’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.


Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

GÜNDEM

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2- Yönetim kurulu tarafında hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5- TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7- Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi,
8- Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
9- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının yeniden belirlenmesi, 
10- Bağımsız Denetçi seçimi,
11- TTK m. 395 ve m 396'a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,
12- Dilek, temenniler ve kapanış.  

Tüm Haberler
Başsağlığı
Başsağlığı

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Gayrettepe İstasyonu'nda yüklenici firma AKE Asansör tarafından yürütülen bakım çalışması sırasında saat 16.47’de ...

devamı